Domácí hospic Setkání, o.p.s.

Datum: 
Čtvrtek, 20 Říjen, 2022
Jak pomoc dál?: 
č.ú.: 107-5655350207/0100

Domácí hospic Setkání, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou
Smysl a podstata péče v kontextu nejen ,,našeho“ hospice …..
Věříme, že nevyléčitelně nemocní lidé mohou žít důstojně doma s laskavou péčí svých nejbližších až do konce svého života…. nejbližšími mohou být přátelé …. doma může znamenat i hospic kamenný nebo jiné zařízení….
Věříme, že procházet s někým závěrečný úsek jeho života je dar pro obě strany….., i když to prostě mnohdy velmi bolí …. víme, že to má smysl….
Většinou nám uniká, že právě tato etapa života může být v životě ta nejdůležitější a nejhlubší … a to pro obě strany….. jsme prostě nuceni se zastavit…. a přemýšlet o smyslu toho všeho…..
Na smrt nemocný člověk může mít v terminálním stádiu svého života nějaké poslání …. on pro Vás a Vy pro něj….nejen….
Umírání je etapa, ve které nemocný člověk otevírá oblasti života a témata, o kterých v plné síle neuvažoval anebo nemluvil…. což se může změnit….a mluvit o podstatných tématech dříve….
Komunikace se noří na hlubší rovinu, než jsou slova – pohled, gesta, dotek, vnímání beze slov, nebo jen se slovy podstatnými…. proč to tedy nežít dřív….
V umírání člověk pomalu postupně odkládá své role…. až zbývá jen čirá podstatná podstata, esence…. pokud se člověku podaří vše postupně odložit a smířit se….strach se úplně rozplyne …
Takže to vše velmi bolestné nás vlastně intenzivně vede a přibližuje do žití a bytí v přítomnosti …. k vděčnému otevřenému vnímání, naslouchání ….. k přítomnému okamžiku…. k vnímání jemné krásy a radosti v maličkostech …. mnohdy i v bolesti a nejistotě …. a tedy ke kreativnímu tápání, otevřenosti a levitování nad propastí prosté všech rigidních vzorců chování, jednání, myšlení….až tam, kde jsou slyšet ozvěny bytí, na které můžeme odpovídat…. protože jsme jako lidé rozhovorem…..

K dokreslení péče Domácího hospice Setkání nabízíme nedávnou zpětnou vazbu pozůstalého pana Václava, který doprovázel svého 20ti letého synovce Pavla, a který nám dovolil ji zveřejňovat pro šíření povědomí a smyslu doprovázení umírajících….
,, Myslím, že většina lidí si neumí představit, co bude služba umírajícímu představovat. I já měl naivní představu, že u něj budete celou dobu vy a my jako rodina budeme jen asistovat. Ale v reálu je to nastavené přesně opačně a po zkušenosti vím, že správně …. Rodina se o umírajícího stará a vy jste nenápadná, neinvazivní, citlivá asistence pro situace, které rodina nemůže a neumí zvládnout (dávkování léků, rady, asistence se vším představitelným i nepředstavitelným).
Rodina by měla být předem informovaná, že při tom nejde dělat nic jiného, že nejde o „bokovku“, při které jde zvládat i něco dalšího. Že umírající potřebuje neustálou péči, včetně v noci, a že je potřeba několik lidí, kteří se prostřídají, jinak je to fyzicky nad lidské síly ….pokud by to trvalo déle, než pár dní…. U mladého člověka, který se odchodu hodně brání a tělo ještě omezeně funguje, je to asi potřeba o to víc… Pája byl ještě 2-3 dny po příjezdu z nemocnice hyperaktivní, i když už částečně zmatený, a bylo ho potřeba hlídat… A kdyby v tom moje sestřička byla sama, tak se fyzicky zhroutila…
U nás bylo rozhodnutí vzít Páju domů z nemocnice tak rychlé, že žádné větší přípravy a úvahy předem neproběhly a veškeré informace jsme získávali až od vás, a to už jsme museli fungovat, improvizovat a na nic jiného nebyl čas….
Vaši službu považuju po osobní zkušenosti za jednu z nejdůležitějších v životě člověka. Odchod jednou čeká každého z nás. Většina z nás na to nemyslí, vytěsňuje to, a když to přijde, je zaskočená a nepřipravená. A pak už se jen improvizuje, zachraňuje nezachranitelné , prodlužuje za každou cenu a celé to probíhá v křeči a nepřirozeně, většinou na přístrojích někde v anonymní nemocnici, kde člověk poslední chvíle uvědomělého života tráví ve stresu, bolesti, strachu a v cizím prostředí. Vědomí, že odchod může proběhnout důstojně mezi nejbližšími, může při tom být veselo – krasosmutně, s vaší nenápadnou a citlivou pomocí, by mnohým z nás pomohlo předem se na to vnitřně připravit a potom si to svým způsobem užít. Odchod našeho synovce byl i díky vám neskutečně silným a vlastně přes veškerý smutek i „pozitivním“ zážitkem. Čeká to nás všechny, a když už je to jistota, tak proč to neudělat co nejpříjemnější…. Každý, kdo chce, to může udělat pro své nejbližší a přát si to pro sebe, a vy co to umíte a máte na to, tak jako službu pro ostatní… Proto vám nabízím svou pomoc…

A děkujeme za neskutečně citlivý a lidský přístup všech členů vašeho týmu.…“

K dokreslení financování služby Domácího hospice Setkání….

Začínali jsme téměř před 10ti lety jako parta nadšenců z různých oborů, kterým péče o umírající dává smysl….. Začínali jsme s nulou na účtu….. a začali jsme hned sloužit jako dobrovolníci při naší práci ….. Postupně nám začali přispívat jednotlivci, církve, firmy, obce, nadace, MPSV na sociální poradnu a zatím pouze dvě pojišťovny, které hradí jen některé výkony zdravotních sestřiček u pacientů, kteří mají s těmito pojišťovnami smlouvu a kterých není moc…. Takže máme díky Bohu velkou databázi dárců, což je naprosto úžasné…. Jde o neustálou práci s dárci, díky kterým můžeme fungovat…. Stát zatím tuto komplexní službu v této formě nepodporuje ….. Bez dárců bychom nemohli existovat a jsme tedy vděčni za každého z nich…. Ať člověk pošle 100 Kč nebo 10 000 Kč …. každé částky si velmi vážíme, děkujeme a žehnáme…. !

č.ú.: 107-5655350207/0100

POMÁHÁTE NÁM POMÁHAT
V rámci koncertu v O2 areně věnujeme 100.000,- Kč na charitativní účely. Tuto částku rozdělíme rovným dílem mezi deset konkrétních lidí, jejichž příběhy budeme sdílet na našich sociálních sítích, tak aby se mohlo k naší pomoci připojit co nejvíce lidí.
Pomoci můžete i tím, že při nákupu vstupenky na náš koncert do O2 areny stačí zaškrtnete voucher CHCI POMÁHAT, k ceně vstupenky se připočte 50,-, které půjdou do společného banku POMÁHÁTE NÁM POMÁHAT. My ke každé vaší padesátikoruně přidáme ještě padesát korun od nás a výslednou částku rovným dílem rozdělíme mezi deset lidí, či projektů, kterým budeme společně pomáhat.
Předprodej:
https://www.ticketportal.cz/event/RYBICKY48
Pokud už vstupenku na koncert máte, můžete pomoci zde:
https://www.ticketportal.cz/event/POMAHATE-NAM-POMAHAT
DĚKUJEME ZA SDÍLENÍ
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT

Naši partneři